A hagyományos népi építészeti hagyaték felleltározása és hasznosítása a Nyárád mentén
A projekt három fő szakaszra tagolódott:
  1. Leltár

    Leltár a még meglévő hagyományos paraszti portákról (kapuk, házak, melléképületek) leltárba vétele öt nyárádmenti településen (Jobbágytelke, Székelyhodos, Köszvényes, Mája, Márkod) és tudatosító kampány a Nyárád mentén, miszerint a népi építészeti alkotások kincset érnek, megmentésre, feljavításra érdemesek, hisz nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági értéket is képviselhetnek. A tudatosítás egyik eszköze egy népi építészeti tárgyú fotópályázat volt, amelyet a tizenhárom nyárádmenti község fiataljai számára írtunk ki.

  2. Nemzetközi konferencia

    Nemzetközi konferencia, ahol ismertettük a falvakban elvégzett felmérés eredményét és az ebből levont következtetéseket tartalmazó írott anyagot. Ugyanakkor bemutattuk azt a tájékoztató és útmutató szerepet betöltő kiadványt, amelynek célközönsége Nyárádmente egész lakossága, különös tekintettel a hagyományos porták tulajdonosaira.

  3. Tanulmányi út

    Tanulmányi út Torockóra, ahol a résztvevők megtapasztalhatták, milyen pozitív hozadékai vannak a hagyományos népi építészeti hagyaték tiszteletben tartásának, illetve, hogy miként járul hozzá a falusi közösség gazdasági felemelkedéséhez a megőrzött, rendezett, gondozott falukép.

A projekt szakmai hátterét a Transylvania Trust Alapítvány szakemberei biztosítják, Furu Árpád építőmérnök és műemlékvédelmi szakmérnök vezetésével.

További partnerek: Maros Megye Tanácsa, a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja, a nyárádmenti önkormányzatok, az Országépítő Kós Károly Egyesülés illetve a franciaországi Association Patrimoine des Hautes-Pyrénées.

A projekt a Román Nemzeti Kulturális Alap (AFCN) és Franciaország Romániai Nagykövetsége támogatásával és a valósult meg.