NATURA2000 természetvédelmi területek adminisztrációja

A Nyárádmente Kistérségi Társulás által megvalósított projektek között a legnagyobb lélegzetű és legambiciózusabb. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társtámogatásával valósult meg, összértéke 974.945,95 euró volt, amelyből 3.407.040 lej vissza nem térítendő támogatás az ERFA és az állami költségvetés részéről, 698.262 lej pedig a Nyárádmente Kistérségi Társulás önrésze volt. A projekt a Központi Régióban, Maros, Hargita és Szeben megyékben valósult meg.

Célja megfelelő menedzsment biztosítása volt a ROSPA0028 Nyárád- és a Kis Küküllő menti dombság, a ROSCI0186 Nagy Küküllő menti molyhos tölgyes, ROSCI0297 Kis Küküllő-dombság – Bekecs és a ROSCI0384 Kis Küküllő folyó természetvédelmi területeken, a természeti örökség hosszútávú megőrzése és a két szomszédos kistérség fenntartható fejlődése érdekében. Célkitűzéseink voltak a védett természeti területek erőforrásainak fenntartható kezelése egy integrált menedzsmentterv alapján; a felelős tényezők és a helyi közösségek tagjainak tájékoztatása; a gondnoksági szervezet intézményi fejlesztése a védett terület hatékony kezelése érdekében.