Nyárádszerda, a hajdani Marosszék legrégibb és egyetlen mezővárosa, 2003-ban kapta vissza e rangot, a Nyárádmente legjelentősebb közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi, kulturális központja volt és maradt.

Bár írott bizonyítékok nem léteznek, több történész mégis egyetért abban, hogy Nyárádszereda Zsigmond király által emeltetett városi rangra és így Marosszék legrégebbi városa.

Szereda hosszú időn át Marosszék adminisztratív központja is volt, Marosszék közgyűléseit (gyrás gyűlés) a XVII. század végéig kizárólag s a következő században is gyakran itt tartották.

Az őt körülvevő falvak (Demeterfalva, Szentlőrinc, Sárd, Moson, Vece, Székelybő, Tompa) lakosságát is beleértve, Nyárádszereda összlakossága 5824.

Ma, földrajzi elhelyezésének, városi rangjának, a térségben betöltött gazdasági szerepének köszönhetően a Nyárádmente Kistérség központjának tekinthetjük.