Nyárádgálfalva a Nyárádmente középső részén, a folyóvölgy két oldalán terül el, körülbelül 24 kilométerre Marosvásárhelytől, 345 méteres tengerszint fölötti magasságban. A falu első írásos említése az 1567. évi regestrumban található. A lakosságra vonatkozó első, az 1600-as években készült katonai összeírásból kitűnik a falu szabad székely státusa, valamint az, hogy a vagyonosabb családok az Ózdiak és a Szentiványiak voltak.

A falu történelme szorosan összefügg a Szentiványi család történetével. E család György nevű őse Mátyás király idejében Erdély alvajdája volt. György fia, Zsigmond építtette 1501-ben Nyárádgálfalván a Szentiványi kúriát, amelyben jelenleg a polgármesteri hivatal működik.

A községet átszeli a Nyárád, dombok és erdők veszik körül és aránylag gazdag vadállománnyal (őz, vaddisznó, róka, nyúl, fácán) rendelkezik. A hagyomány szerint egyik dombján kolostor állott, erre utalnak a felszínre került épület- és harangmaradványok.